Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Doanh nghiệp


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
108/2018/NĐ-CP23/08/2018 NGHỊ ĐỊNH "SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 10/10/2018
96/2015/NĐ-CP19/10/2015 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 08/12/2015
78/2015/NĐ-CP14/09/2015 NGHỊ ĐỊNH "VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP " CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/11/2015
68/2014/QH1326/11/2014 LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 68/2014/QH13 NGÀY 26/11/2014,ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 26/11/2014 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2015
11/2014/TT-BTC17/01/2014 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2013/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
193/2013/NĐ-CP21/11/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ
189/2013/NĐ-CP20/11/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2011/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỐ PHẦN
86/2013/NĐ-CP29/07/2013 VỀ KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
71/2013/NĐ-CP11/07/2013 VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
01/2013/TT-BKHĐT21/01/2013 HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
05/2013/NĐ-CP09/01/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
06/2013/NĐ-CP09/01/2013 QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
23/2012/QH1320/11/2012 LUẬT HỢP TÁC XÃ SỐ 23/2012/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XIII, KỲ HỢP THỨ 4 THÔNG QUA NGÀY 20/11/2012 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2013.
23/2012/QH1320/11/2012 LUẬT HỢP TÁC XÃ SỐ 23/2012/QH13 NGÀY 20/11/2012, ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII KỲ HỢP THỨ 4 THÔNG QUA NGÀY 20/11/2012 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2013
99/2012/NĐ-CP15/11/2012 VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP
93/2012/NĐ-CP08/11/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2009/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
122/2011/NĐ-CP27/12/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2008/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
196/2011/TT-BTC26/12/2011 HƯỚNG DẪN BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HOÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
90/2011/NĐ-CP14/10/2011 VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
59/2011/NĐ-CP18/07/2011 VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
102/2010/NĐ-CP01/10/2010 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
131/2010/TT-BTC06/09/2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
43/2010/NĐ-CP15/04/2010 VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
244/2009/TT-BTC31/12/2009 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
87/2009/NĐ-CP19/10/2009 VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
30/2009/NĐ-CP30/03/2009 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2004/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
14/2009/NĐ-CP13/02/2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THỦY SẢN
109/2008/NĐ-CP10/10/2008 VỀ BÁN, GIAO DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC
95/2008/NĐ-CP25/08/2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH
66/2008/NĐ-CP28/05/2008 VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
52/2008/NĐ-CP22/04/2008 VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ
191/2007/NĐ-CP31/12/2007 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2003/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN
04/2007/TT-BTC22/10/2007 HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THAN
153/2007/NĐ-CP15/10/2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
104/2007/NĐ-CP14/06/2007 VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ
04/2007/TT-NHNN13/06/2007 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 06/2004/TT-NHNN NGÀY 27/9/2004 HƯỚNG DẪN VỀ TÍN DỤNG NỘI BỘ HỢP TÁC XÃ
87/2007/NĐ-CP28/05/2007 BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN,CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
80/2007/NĐ-CP19/05/2007 VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
30/2007/NĐ-CP01/03/2007 VỀ KINH DOANH XỔ SỐ
67/2006/NĐ-CP11/07/2006 HƯỚNG DẪN VIỆC ÁP DỤNG LUẬT PHÁ SẢN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẶC BIỆT VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
51/2006/TT-BTC12/06/2006 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG TY NHÀ NƯỚC.
163/2005/NĐ-CP29/12/2005 VỀ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG MUỐI IỐT CHO NGƯỜI ĂN
60/2005/QH1129/11/2005 LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 60/2005/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 29/11/2005 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2006.
116/2005/NĐ-CP15/09/2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CẠNH TRANH
110/2005/NĐ-CP24/08/2005 VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
101/2005/NĐ-CP03/08/2005 QUY ĐỊNH VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ
69/2005/NĐ-CP26/05/2005 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2001/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
29/2005/TT-BTC14/04/2005 HƯỚNG DẪN QUY CHẾ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
27/2004/QH1103/12/2004 LUẬT CẠNH TRANH SỐ 27/2004/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 3/12/2004 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2005.
28/2004/QH1103/12/2004 LUẬT ĐIỆN LỰC SỐ 28/2004/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ THÔNG QUA NGÀY 3/12/2004 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2005.
21/2004/QH1115/06/2004 LUẬT PHÁ SẢN SỐ 21/2004/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 5 THÔNG QUA NGÀY 15/6/2004 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 15/10/2004.
170/2003/NĐ-CP25/12/2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH GIÁ
113/2003/NĐ-CP07/10/2003 VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN
86/2003/TT-BTC11/09/2003 HƯỚNG DẪN MẪU TỜ CỔ PHIẾU VÀ SỔ CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN
99/2003/NĐ-CP28/08/2003 BAN HÀNH QUY CHẾ KHU CÔNG NGHỆ CAO
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Công ty Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) Công ty Yến Sào Khánh Hòa Công ty TNHH Sản Xuất Ô tô JRD Việt Nam (Phú Yên) Công ty TNHH Long Hiệp (Khánh Hòa) Công ty Marine Farms Vietnam (Khánh Hòa) Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ba Đình (Hà Nội) Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex (Vinaconex UPGC) Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (TP. HCM) Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên) Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (Phú Yên)
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Gửi bình chọn 
 
Lượt truy cập
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
Giấy phép số: 37.01.0002/TP/ĐKHD, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/9/2002
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đình Thơ
Địa chỉ:119B Ngô Gia Tự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 3511090  /  Fax: 0258. 3510957  /  Email: nguyenlawyer82@gmail.com